De kalkoenmonoloog

DE KALKOENMONOLOOG
Met menselijke onderbrekingen

Hoewel wij mensen onszelf als ‘intelligente wezens’ zien, zijn wij gaandeweg onze dankbaarheid verloren. We verheffen onszelf boven natuur en wet en soms zelfs boven elkaar. Tijd om dingen in perspectief te gaan zien. 

Tijdens dit stuk volgen wij Kalkoen 23 in zijn laatste uren. Het is Thanksgiving, de dag van de dankbaarheid en het is zijn tijd om geofferd te worden. De kalkoen heeft vrede met deze offergave, want sterven voor dankbaarheid is zijn grootste en enige doel. Het is de enige manier om de mens stil te laten staan bij wat de wereld hen geeft. Julia zijn baasje, trekt alvast zijn handschoentjes aan. Het klaarmaken van de kalkoen is een grote eer en zal het toppunt van de avond worden.

Het moment waarop Kalkoen 23 zo lang heeft gewacht, blijkt er iets heftiger aan toe te gaan dan gedacht.

Een komische en absurde voorstelling die de maag laat kantelen en het brein laat prikkelen.

#humor #14+ #mensversuswereld #polarisatie #opoffering

Regie| Robin Kisjes
Spel | 
Sijmen de Jong en Nienke van der Ploeg
Muziek | 
Francesco Taranto
Duur | 60 minuten